Rozliczenia Podatkowe Wrocław,Krzyki | MR

Rozliczenia Podatkowe Wrocław – do ich złożenia zobowiązny jest każdy z Nas – nikt nie uniknie tego obowiązku. MR Doradcy Podatkowi w ramach usługi Doradztwo Podatkowe Wrocław w sposób kompleksowy i profesjonalny dokonają rozliczenia podatkowego za Ciebie.

Po zakończeniu roku podatkowego każdy z Nas jest zobowiązany do złożenia prawidłowo wypełnionego Rozliczenia Rocznego. W tym zakresie Nasi Klienci mogą liczyć na Naszą pomoc. Dokonujemy wszystkich rozliczeń podatkowych bez względu na źródło osiąganych dochodów: działalność gospodarcza, praca, umowy zlecenie, praca w Polsce, praca za granicą, oraz bez względu na formę opodatkowania: ryczałt, KPiR, Księgi Handlowe. W ramach rozliczeń rocznych rozliczamy:

  1. PIT_36
  2. PIT_36_L
  3. PIT_37
  4. PIT_38 - przychód z obrotu papierami wartościowymi 
  5. PIT_39 - przychód z tytułu zbycia nieruchomości
  6. PIT_28

Rozliczenie Podatkowe Wrocław z MR Doradcy Podatkowi Wrocław - to się liczy samo.

Zapraszamy do współpracy
Zespół Mr Doradcy Podatkowi Wrocław