Ważna uchwała SN dotycząca składek ZUS od wynagrodzeń menedżerów spółek kapitałowych

 

Tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez członka zarządu spółki akcyjnej, który zawarł z tą spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, jest umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych - jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 121).

 

Taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w dniu 17 czerwca br. Powiększony skład  Sądu Najwyższego nadał ww. uchwale moc zasady prawnej oraz zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały, czyli od 17 czerwca 2015 r.

 

(komunikat zamieszczony na stronie internetowej SN www.sn.pl).

 


Zapraszamy do współpracy
MR Doradcy Podatkowi Wrocław