Moment ujęcia w kosztach czynszu inicjalnego

 W świetle art. 15 ust. 4e updop ujęcie bilansowe warunkuje ujęcie podatkowe i to właśnie sposób ujęcia kosztów w rachunku bilansowym determinuje moment ich rozpoznawania w rachunku podatkowym. Podatnik musi zatem, postępować przy ujmowaniu kosztów dla potrzeb podatkowych tożsamo jak czyni to w ujęciu rachunkowym. Wobec tego stosowane zasady rachunkowego ujmowania wydatków związanych z czynszem inicjalnym, decydują także o podatkowym ujęciu tego rodzaju wydatków. W szczególności moment rachunkowego (bilansowego) ujęcia tych wydatków jako kosztu, determinuje dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, a tym samym dzień ich potrącenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli podatnik zgodnie z przepisami o rachunkowości ujął w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową proporcjonalnie do okresu trwania umowy, podatkowo powinien ująć ten wydatek jako koszt uzyskania przychodów również proporcjonalnie do okresu trwania umowy.

 

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 czerwca 2015 r., nr IBPBI/2/4510-292/15/PC.

 


Zapraszamy do współpracy
MR Doradcy Podatkowi Wrocław