Odliczanie VAT od zakupu paliwa wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

Dnia 1 lipca 2015 r. wygasa, wprowadzony przepisem  art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 312), całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, użytkowanych do celów mieszanych, czyli na potrzeby działalności gospodarczej i do celów prywatnych.

Oznacza to, że od 1 lipca 2015 r. podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do napędu ww. pojazdów.

W związku z powyższym, jak informuje Ministerstwo Finansów w swoim wyjaśnieniu z 16 czerwca 2015 r. pt. Odliczanie podatku VAT od paliw przeznaczonych do samochodów osobowych oraz niektórych pojazdów samochodowych wykorzystywanych do celów „mieszanych” (które dostępne jest na stronie www. finanse.mf.gov.pl) pojawiły się wątpliwości dotyczące odliczania podatku od paliwa nabywanego przed 1 lipca 2015 r. a udokumentowanego fakturą wystawioną 1 lipca br. lub po tej dacie.

W takiej sytuacji – zdaniem resortu - prawo do odliczenia należy oceniać co do zasady w świetle przepisów obowiązujących na moment powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy paliwa.

Jak czytamy: „(…) Jeżeli zatem zakup paliwa dokonany został do 30 czerwca 2015 r. to bez względu na fakt, że faktura została wystawiona np. 4 lipca 2015 r. prawo do odliczenia podatku w omawianym przypadku nie będzie przysługiwało. Obowiązek podatkowy u sprzedawcy z tytułu opisanej czynności powstał bowiem przed 1 lipca 2015 r., zatem prawo do odliczenia należy również oceniać według stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2015 r. Moment wystawienia faktury nie ma znaczenia dla ustalenia prawa do odliczenia, otrzymanie faktury ma jedynie znaczenie dla momentu zrealizowania prawa do odliczenia. (...)”

Podkreślono przy tym, że dostawa paliwa wykorzystywanego przez nabywcę do napędu ww. pojazdów nie może być w świetle przepisów o VAT uznana, za dostawę towarów o charakterze ciągłym.

 


Zapraszamy do współpracy
MR Doradcy Podatkowi Wrocław