Wynagrodzenie Minimalne w roku 2015

Od dnia 01.01.2015 wynagrodzenie minimalne wynosi 1 750,00 zł