Kontrole Podatkowe

Na zlecenie Naszych Klientów prowadzimy Kontrole Podatkowe od momentu otrzymania zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia kontroli do podpisania protokołu z kontroli.

Naszych Klientów wspomagamy Naszą wiedzą oraz doświadczeniem podczas kontroli podatkowych prowadzonych w firmach ma każdym etapie kontroli. Podstawą Naszego działania jest udzielona Nam pełnomocnictwo do występowania w imieniu i na rzecz Naszych Klientów przed organami podatkowymi.Klient informowany jest o przebiegu kontroli na bieżąco w formie jaką sam wybierze - telefon, mail. Sposób rozwiązania ewentualnych problemów jest za każdym razem omawiany z Klientem - z wykorzystaniem zaproponowanych przez Nas rozwiązań.

Podczas prowadzenie kontroli podatkowych dążymy do optymalnego dla Naszego Klienta zakończenia czynności.

                                                           

Zakres Naszych usług obejmuje:

  1. podpisanie wszystkich niezbędnych dokumentów od rozpoczęcia  kontroli aż do jej zakończenia
  2. udzielanie niezbędnych wyjaśnień na żądanie organów podatkowych
  3. składania pism i wniosków podczas kontroli
  4. dbanie o prawidłowy przebieg kontroli
  5. ocena protokołu z kontroli pod kątem dalszego postępowania Naszego Klienta
                                       

 Kontrole Podatkowe prowadzone przez Mr Doradcy Podatkowi Wrocław - to się opłaca.

Zapraszamy do współpracy
Zespół MR Doradcy Podatkowi Wrocław