Audyt Podatkowy

Podczas Audytu Podatkowego staramy się poznać otoczenie biznesowe Naszego Klienta,tak aby połączy Audyt Podatkowy z możliwością zastosowania Optymalizacji Podatkowej.

 

Audyt podatkowy to usługa dla klientów, którzy chcą zweryfikować poprawność prowadzonej księgowości oraz rozliczeń podatkowych.

Audyt podatkowy jest narzędziem w rękach przedsiębiorcy, pozwalający wyeliminować nieprawidłowości w zakresie prowadzonej księgowości oraz uniknąć dotkliwych grzywien lub kar.
To od klienta zależy jaki okres chce objąć audytem podatkowym. Audytem podatkowym objęty może być cały okres rozliczeniowy (rok) lub odpowiedni wycinek roku podatkowego (miesiąc lub kwartał).

Usługę audytu podatkowego świadczymy na podstawie podpisanej umowy oraz zlecenia określającego zakres prac jaki ma zostać wykonany podczas audytu

Po zakończeniu zlecenia klient otrzymuje opinię z przeprowadzonego audytu wraz ze wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości oraz sposób ich uniknięcia bądź naprawienia. Podczas audytu podatkowego nie skupiamy się tylko i wyłącznie na sprawdzeniu dokumentacji księgowej, lecz staramy się poznać otoczenie biznesowe Naszego klienta, tak aby odpowiednio połączyć audyt podatkowy z możliwością zastosowania optymalizacji podatkowej.

 

Naszymi klientami są zarówno firmy małe ( podatkowa księgowa przychodów i rozchodów ) jak również bardziej złożone i rozbudowane przedsiębiorstwa prowadzone w formie spółek ( księgi handlowe ).


Zapraszamy do współpracy
Zespół MR Doradcy Podatkowi Wrocław